www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Blogid
Heategevus
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Konguta Kool

Eelinfo 23. ja 24.nädala kohta

Jätkub õppekäikude ja ekskursioonide periood, mistõttu on võimalus, et koolibussi õhtusel väljumisel on muudatused. Palume lastevanemate abi laste koju jõudmiseks!

Esmaspäeval, 4.juunil sõidavad lasteaialapsed kell 10.30 uudistama Rannus toimuvat "EV 100" kunstinäitust, kus meiegi laste kunstitööd eksponeeritud. Näitus Rannu Rahvamajas on juunikuus avatud 10.00-16.00. Lisainfo: http://elva.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/2oMxiyWwyZGM/content/id/19815981?redirect=http%3A%2F%2Felva.kovtp.ee Valige oma lemmik!

Teisipäeval, 5.juunil kell 11.00 sõidavad kooli tublimad rahvastepalli võistkonna liikmed preemiareisile Aura veekeskusesse

Kolmapäeval, 6.juunil on 4.klass oma klassi auhindade reisil Põlvamaal. Start 8.00 kooli eest

Neljapäeval, 7.juunil 6.klassi tutipäev ja lõbus tagasivaade koolielu algusesse. Õppeprogramm "Kaisuloomaga Lukel"

Reedel, 8.juunil lasteaialastele VVV SA õppeprogramm "Päevakoer", ärasõit kooli eest 9.30

Pühapäeval, 10.juunil kell 12.00 toimub 6.klassi lõpuaktus. Oodatud on sõbrad, sugulased, koolikaaslased

Esmaspäeval,11.juunil  kell 9.00 selle õppeaasta lõpuaktus kell 9.00 aulas. Esinevad meie võimlejad. 6.klass on lõpureisil Soome Vabariigis

Teisipäeval, 12.juunil algab täiendav õppetöö õppenõukogu otsuse alusel ja koolivaheaeg klassikuruse lõpetanutele

 

     

 

              
 Nutilabor Alustavat õpetajat toetav kool            

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413