www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Blogid
Heategevus
Konguta Kool

 

Lasteaia tööst eriolukorras. Täiendatud 17.03.2020 ja 23.03.2020 UUS

 

23.03.2020 eelmisest nädalast alates toimub koolieelikutele E-eelkool zoomi keskkonnas kell 18.00 igal argipäeval. Õpet korraldab "Oravakesed" õpetaja Hanna- Liisa Tamm, kellele võib kirjutada  meiliaadressil: hanna-liisa.tamm@konguta.edu.ee

Info: 53422197

 

Edastan HM info: 17.03.2020

Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb lasteaedade ja –hoidude töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega:

 

• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.

• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.

• Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet. Meil, Kongutas, saadab lapsevanem lapse välisukseni ja helistab telefoninumbrile, mis on ukse peal. Lapsed sisenevad Mõmmikute rühmast! Töötaja võtab lapse vastu ja kojuminekul saadab töötaja lapse ukseni, kust lapsevanem lapse kätte saab.

• Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.

• Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteadades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.

• Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.

• Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.

• Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

Lasteaia juhatajal on õigus koostöös kohaliku omavalitusega oma töö ümberkorraldamisel leida optimaalne lahendus, sealhulgas ka distantsõpe vanematele vanuserühmadele. Koolieelikute distantsõpe on korraldatud.

Eriolukorra ajaks on lasteaia juhatajal õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi.

 

Info 16.03. 2020

 

Vastavalt Elva vallavalitsuse otsusele jäävad lasteaiad avatuks, ehkki võimalusel palutakse lapsevanematel oma laps koju jätta. Meie majas on praegu võimekust hoida lahti 1 valverühm (kuni 10 last) Mõmmikute rühma ruumides. Lapsevanem, kellel on vaja tuua lasteaeda terve laps, peab sellest teavitama lasteaeda eelneval päeval kella 12.00ks, et korraldada toitlustus või korraldada asutuse tööd ümber. Haigestunud last vastu ei võeta. Palun kõikidelt mõistvat suhtumist eriolukorras, vajadusel info 53422197

 

Püsigem tervetena!

 

Koolijuht

     

 

              
 Nutilabor Alustavat õpetajat toetav kool            

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413