www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Blogid
Heategevus
Konguta Kool

 

Info 19.03.2020

Esmalt olen väga uhke meie kooli õpetajate ja õpilaste üle, kes on kujunenud olukorras saanud väga hästi hakkama! Loomulikult on olnud probleeme, aga oleme üldjoontes siiski hästi hakkama saanud. Olen uhke meie koolipere üle!

Olen väga tänulik meie lapsevanematele, kes aitavad distantsõpet korraldada! Olen teie üle uhke ja tänulik!

Annan teada, et alates eilsest, 18.märtsist, oleme käivitanud eripedagoogi poolse toetuse õpiabi vajavatele lastele- see toimub 1 kord nädalas ja lastele vajalik harjutamis- abimaterjal saadetakse lapse meilile. Suunake lapsed kirjakasti!

Kooli raamatukogust on võimalik (kokkuleppel klassijuhatajaga) laenata lugemiseks raamatuid, andke soovist- vajadusest teada!

Elva vallavalitsus soovib teada, kas kellelgi meie õpilastest jääb õppetöö tegemine tehniliste probleemide taha( internetiühendus, kõnekaart, ruuter)?  Palun teavitage võimalikult kiiresti: 53422197. Meid püütakse toetada.

NB! Lapsevanem Priit Värv on valmis laenutama vajadusel välja 2 sülearvutit. Kool saab laenutada tahvelarvuteid.Püsigem terved!

Liina Tamm, 

koolijuht

 

     

 

              
 Nutilabor Alustavat õpetajat toetav kool            

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413