www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Blogid
Heategevus
Konguta Kool

 

 

Eelinfo koolikorralduse kohta lähinädalatel

Kool jätkab distantsõppel tunniplaani alusel 15.maini 2020a.

15.-17.mail on rahvusvaheline perede päev ja Konguta Kool kutsub kõiki üles tegema fotosid eriolukorra lõpupäevadest perekondades. Info siin: https://maailmaharidus.blogspot.com/2020/05/15mail-on-rahvusvaheline-perede-paev.html

18.maist- 22.maini jätkub distantsõpe ja õppeainetes toimub kordamisnädal klassijuhatajate ja aineõpetajatega koostöös eritunniplaani alusel

20.mail toimub nuputamis- ja matemaatikavõistlus "Känguru" 1.-4.klassi õpilastele. Info klassijuhatajatelt

21.mail toimub nuputamis- ja matemaatikavõistlus "Känguru" 5.-6.klassi õpilastele. Info klassijuhatajatelt

22.mail on selle õppeaasta viimane järelevastamiste ja konsultatsioonide päev. Tubli Lapse Päevast saavad osa kõik need, kellel pole võlgnevusi või järele tegemist nõudvaid töid. Info klassijuhatajatelt

25.maist jätkub õppetöö distantsõppe vormis. Õppekavaga edukalt hakkama saanud õpilased saavad osaleda projektitöödes, projektipäevadel jms vastavalt klassijuhatajate infole. Toetust ja abi vajavad õpilased kutsub kool kontaktõppele

26.mail toimuvad 6.klassi eTasemetööd matemaatikas ja eesti keeles. Sellel päeval organiseerib kool transpordi ja toitlustuse 6.klassi õpilastele

5.juunil toimuvad lõpuaktused ja klassijuhatajate tunnid. Ürituse vorm sõltub vabariigi kriisikomisjoni ja Elva valla suunistest avalike ürituste korraldamisele. Kell 18.00 toimub 6.klassi lõpuaktus

NB! Info võib muutuda, kuid kool püüab teavitada kõiki osapooli võimalikult varakult muutustest

     

 

              
 Nutilabor Alustavat õpetajat toetav kool            

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413