www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Blogid
Heategevus
Konguta Kool

 

 

Eelinfo 9.nädala kohta. UUENDATUD. Digipäev tulekul

Alates 1.märtsist toimub õppetöö koolis eriplaani alusel järgnevalt:

Esmaspäeval, 1.märtsil tulevad kooli 1.-4.klassi õpilased ja nende õppetöö toimub üldjuhul kehtiva tunniplaani alusel. On võimalikud mõnede tundide asendamised/muudatused seoses põhiainetele suurema rõhu asetamisega.

5.-6.klassist tulevad kooli need õpilased, keda teavitati vajadusest juba enne vaheaega. Kool soovitab 5.-6.klassi õpilastel (eriti vanemad kui 12a.) kanda maski, mida saab koolist. Soovime tekitada lastel harjumust kasutada maskisid õigesti.

5.-6.klassi õpilastele, kes tulevad õppekavas ettenähtu omandamiseks kooli, on koostatud eriplaan. Eesmärgiks on likvideerida puudujäägid õppeainetes ja aidata lapsi järele, et distantsilt edasiminek oleks jõukohasem.

5.-6.klassi õpilased, keda kooli ei ole kutsutud, tegelevad individuaalsete ülesannetega (mis antud enne vaheaega) ja jälgivad iga päev eKoolist ülesandeid, mida on õpetajad on lisanud.

Koolipäeva pikkuseks oleme planeerinud kuni 5 tundi ja seejärel  kell 13.00 tuleb koolibuss. Koolibussi teekonda on muudetud ja seetõttu saavad lisaks senistele bussiteenust vajavatele lastele veel koju ka kõik Karijärve suunas liikuvad lapsed ja Elva- Väike-Konguta ja Suur- Konguta- Annikoru suunal liikuvad lapsed. Vajadusel info klassijuhatajatelt või koolijuhatajalt: 53422197

Koolis lapsed toitlustatakse ja need, kes õpivad distantsõppel ja tellisid toidupakid õigeaegselt, saavad need kätte sel nädalal 2.märtsil, tuleviku toidupakkide infost teavitatakse eraldi.

2.märtsil toimub aga DIGIPÄEV kõikidele lastele ja selle päeva ülesannetest informeerivad klassijuhatajad. Sellel päeval lapsed kooli ei tule ja ka koolibuss ei sõida.

Huvitegevust koolis alates 1.märtsist ei toimu.

Info: 53422197, aga kindlasti jagavad infot ka kõik klassijuhatajad.

Püsigem terved ja olgem hoitud!

 

     

 

              
 Nutilabor Alustavat õpetajat toetav kool            

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413