www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Blogid
Heategevus
Konguta Kool

 

 

Koolikorraldusest 22.märtsist alates

Palume lapsevanematel täita tagasiside ankeet 1.distantsõppenädala kohta, et saaksime teha vajalikud muudatused. Vastata saab 24.märtsini 2021a. Link siin: Tagasiside distantsõppe 1.nädalale (google.com)

Kool jätkab distantsõpet senise plaani (3+2) alusel. Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel toimuvad õpilastele kinnitatud tunniplaani alusel tava- ja zoomitunnid. Kõik tunnid algavad täistunnil, kuid enne zoomi tundi palutakse olla kohal 5 minutit varem. Lapsed sisenevad zoomi tundi pildi ja häälega

Teisipäevane päev on andeainete (muusika, kunst, kehaline, töö- ja tehnoloogia, kodundus) päev ja nendeks päevadeks antud ülesanded võivad olla planeeritud pikema ajavahemiku peale. Teisipäeval, 30.märtsil on võimalik õpetajatega kokkuleppel osaleda nende ainete konsultatsioonides koolimajas

Neljapäevane päev on jätkuvalt järele- ja edasiaitamise ning erinevate ürituste  ja projektide päevaks. Sellel päeval osalemise kohta küsib kool tagasisidet õpilastelt

Alates esmaspäevast, 22.märtsist rakendab kool kontaktõpet õpilastele, kes vajavad tugiteenuseid või individuaalset abi ja toetust õppekava täitmiseks. Vajadusest teavitavad klassijuhatajad

Tugiteenuseid osutatakse valdavalt teisipäeviti ja neljapäeviti ning info edastavad klassijuhatajad

24.märtsil jagatakse toidupakke 1.-4.klassi lastevanematele, kes soovisid toidupakki. Info kohaselt kaaluvad pakid 15kg ja seetõttu palutakse vanemaid järele, kasutada tuleb maski. Väljastamine alates kella 16.00st


Püsigem terved ja olgem hoitud!
Info: 53422197
 

     

 

              
 Nutilabor Alustavat õpetajat toetav kool            

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413