www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Teokesed
Mõmmikud
Oravakesed
Lasteaia õppekava
Vastuvõtutingimused
Lasteaia kodukord
Arenguvestluste kord
Lapsevanemale
Hoolekogu
Huvitegevuse ringid
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Tööpakkumised
Kontakt
Blogid
Heategevus
Lapsevanemale

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas

Lasteaia ametlik infokanal on  ELIIS, kus peetakse kohalkäimise arvestust, jagatakse infot ja antakse tagasisidet tegevustele lasteaias.

Laste üle peetakse arvestust Elva Vallavalitsuse haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO ning lasteaiakoha taotlemine, peatamine ja lõpetamine toimub samas süsteemis.

Lapsevanemad, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva vald, saavad Elva Vallavalitsusest taotleda toidusoodustust juhul, kui perel on raske majanduslik olukord: Lasteaia toiduraha toetuse taotlemine

Toitlustusteenust osutab SA Elva Teenused: https://elvateenused.ee/ Kontakt Elva, Kesk 17. Mobiil: +372 58844 799, meil: teenused@elva.ee Menüüd on leitavad SA Elva Teenused kodulehelt. 

Konguta Kooli köögijuhiks on Inga Hanni: inga.hanni@elva.ee, mobiil:+372 53 847 148  

Haldusteenuseid osutab SA Elva teenused. Konguta Kooli haldur on Ivo Indriko: ivo.indriko@elva.ee, mobiil: +372 53 505 797

 

 

 

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413