www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Teokesed
Mõmmikud
Oravakesed
Lasteaia õppekava
Vastuvõtutingimused
Lasteaia kodukord
Arenguvestluste kord
Lapsevanemale
Hoolekogu
Huvitegevuse ringid
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Blogid
Heategevus
Lapsevanemale

Konguta Kooli lasteaia osalustasu ja rahastamine 2019. aastal

Laste kohalkäimise arvestust peab lasteaed elektroonilises keskkonnas ELIIS.

Alates 01.01.2019.a. hakkab laste üle arvestust pidama Elva Vallavalitsus haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO. Kõigil lastevanematel, kel on plaanis uuel aastal lasteaiakoha avaldus esitada, palume seda teha ARNO süsteemis. ARNO süsteemi saab lapsevanem siseneda ID-kaardi või Mobiili-ID-ga.

Lapsevanemad, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva vald, saavad Elva Vallavalitsusest taotleda toidusoodustust juhul kui perel on raske majanduslik olukord.

Lasteaia toiduraha toetuse taotlemine

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas

Toitlustusteenust osutab alates 1.septembrist 2918a. SA Elva teenused: https://elvateenused.ee/ Kontakt Elva, Kesk 17. Mobiil: +372 58844 799, meil: teenused@elva.ee 

Menüüd leitavad kodulehelt: https://elvateenused.ee/wp-content/uploads/2019/Men%C3%BC%C3%BCd_Inga/Men%C3%BC%C3%BC-KongutaR%C3%B5ngu-LA-16-20.09.pdf  Konguta Kooli köögijuhiks on Inga Hanni: inga.hanni@elva.ee

Haldusteenuseid osutab alates 1.septembrist 2019 samuti SA Elva teenused. Konguta Kooli haldur on Leo Luts: leo.luts@elva.ee

 

 

 

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413