www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Kool arvudes
Ajalugu
Koolriik
Kodukoht
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevuse ringid
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Tööpakkumised
Kontakt
Blogid
Heategevus
Üldinfo

Haridusfilosoofiast Kongutas

Meie töö keskpunktiks on laps ja kõike koolis tehtavat võib iseloomustada lapsekesksusega. Me väärtustame last, tema arengut ja püüdleme tulevikus edukalt toimetuleva kodaniku kasvatamise poole. Pedagoogiline kontseptsioon lähtub ideest: kõigele, mida laps vajab tulevikus, tuleb täna panna alus meil, tihedas koostöös perekonna ja kogukonnaga.
Kooli vapiloomaks on viinamäetigu- tarkus tuleb tasapisi!
Konguta Kooli märksõnadeks on MÄRKA, MÕJUTA, MUUDA
Me soovime, et meie lapsed oskaksid märgata enda kõrval ka teisi: nõrgemaid, erinevaid, teistsuguseid. Et nad õpiksid aru saama, et tulevikus tuleb neil elada teisiarvestavas maailmas. Aga me ei õpeta neid ainult märkama head/ halba, vaid me soovime, et nad seda, mis nende meelest ei ole hea või ei toimi nii nagu peaks, mõjutaksid. Mõjutaksid selliselt, et lõpptulemus oleks positiivne, tulevikku edasiviiv. Ja lõpuks, kui mõjutamine ei ole andnud tulemust, soovime, et me lapsed oskaksid ebasobivat vajadusel muuta – muuta vastuvõetavaks ühiskonnale.
 

Kooli logo
Konguta Kooli logo
Konguta Kooli logo on tigu, sest ütleb ju vanasõnagi: "Kes tasa sõuab, see kaugele jõuab!"

Koolilaul

1. On Kongutas kaunimad orud,
on Kongutas kaunimad veed.
Siin Kongutas on minu kodu,
siin Kongutas käin kooliteed.

2. Siia kaunisse valgesse majja
ikka tuleme rõõmsalt me koos.
Igal ajal siin uksed on valla:
lapsi ootab ja igatseb kool.

Refr: Head teed - need tulevad,
halvad teed lähevad.
Mööduvad päevad ja möödub ka kool.
See on see kool, kus me oleme koos,
see on me Konguta kool.

3. Igas kevades veidi on nukrust,
tühjaks jäävad me klassid ja hoov.
Suvepäikeses tahvlidki tuhmund -
lapsi ootab ja igatseb kool.

4. Sügiskaunis ja kelmikas kleidis
oma lapsed toob kokku taas kool,
kes siin tarkust, kes sõpru siin leidis -
lapsi ootas ja igatses kool.

Refr: Head teed ...

Koolil aastaraamat "Konguta Kooli Kajamised" Ilmus esmakordselt 2000.a.sügisel.

Konguta Kooli CD-d kannavad pealkirju "Killuke päikest"

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413