www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Blogid
Heategevus
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Lasteaed
Hoolekogu
Protokollid
Üldkoosolekud
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Hoolekogu

Konguta kooli hoolekogu liikmed:
Kätlin Saarela - kooli õpilaste lastevanemate esindaja;
Angelika Saadjärv - kooli õpilaste lastevanemate esindaja;
Ülo Mustjõgi – kooli õpilaste lastevanemate esindaja;
Egle Heimonen - lasteaia "Mõmmikute " rühma lastevanemate esindaja;
Tiina Hiir - lasteaia "Oravakeste" rühma lastevanemate esindaja;
Airi Surva - lasteaia "Mesimummide" rühma lastevanemate esindaja;
Liis Org - lasteaia "Teokeste" rühma lastevanemate esindaja
June Kaaver - õppenõukogu esindaja (lasteaed);
Astrid Külaots - õppenõukogu esindaja (kool);
Priit Värv - Konguta Vallavolikogu esindaja;
Riina Savisaar - Konguta Vallavalitsuse esindaja.

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Konguta Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413