www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Kool arvudes
Ajalugu
Kodukoht
Uudised
Blogid
Heategevus
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Kool arvudes

Meie kool meile endile!
2017/2018 õppeaastal õpib koolis õpib 80 õpilast ja lasteaias on 1.septembri seisuga 59 mudilast

  •  1.klassis 15 õpilast
  •  2.klassis 14 õpilast
  •  3.klassis 12 õpilast
  •  4.klassis 13 õpilast
  •  5.klassis 15 õpilast
  •  6.klassis 11 õpilast
  •  Lasteaiarühmas „Mõmmikud“ 13 last
  •  Lasteaiarühmas „Oravakesed“ 17 last
  •  Lasteaiarühmas „Mesimummid“ 19 last
  •  Lasteaiarühmas "Teokesed" 10 last
  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Konguta Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413