www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Kool arvudes
Ajalugu
Koolriik
Kodukoht
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevuse ringid
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Tööpakkumised
Kontakt
Blogid
Heategevus
Kool arvudes

Meie kool meile endile!
2023/2024 õppeaastal õpib koolis 1. septembri 2023a. seisuga 72 õpilast ja lasteaias käib 40 mudilast. 

  •  1.klassis 13 õpilast
  •  2.klassis 13 õpilast
  •  3.klassis 10 õpilast
  •  4.klassis 14  õpilast
  •  5.klassis 9 õpilast
  •  6.klassis 13 õpilast
  •  Lasteaiarühmas „Mõmmikud“ 14 last
  •  Lasteaiarühmas „Mesimummid“ 14 last
  •  Lasteaiarühmas "Teokesed" 12 last
  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413