www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Kool arvudes
Ajalugu
Koolriik
Kodukoht
Uudised
Blogid
Heategevus
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Kool arvudes

Meie kool meile endile!
2018/2019 õppeaastal õpib koolis õpib 84 õpilast ja lasteaias on 1.novembri seisuga 55 mudilast

  •  1.klassis 14 õpilast
  •  2.klassis 16 õpilast
  •  3.klassis 14 õpilast
  •  4.klassis 13 õpilast
  •  5.klassis 12 õpilast
  •  6.klassis 16 õpilast
  •  Lasteaiarühmas „Mõmmikud“ 13 last
  •  Lasteaiarühmas „Oravakesed“ 14 last
  •  Lasteaiarühmas „Mesimummid“ 16 last
  •  Lasteaiarühmas "Teokesed" 13 last
  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413