www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Kool arvudes
Ajalugu
Koolriik
Kodukoht
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevuse ringid
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Tööpakkumised
Kontakt
Blogid
Heategevus
Kool arvudes

Meie kool meile endile!
2022/2023 õppeaastal õpib koolis 1.jaanuari 2023a. seisuga 70 õpilast ja lasteaias käib 54 mudilast. 

  •  1.klassis 12 õpilast
  •  2.klassis 9 õpilast
  •  3.klassis 14 õpilast
  •  4.klassis 9   õpilast
  •  5.klassis 12 õpilast
  •  6.klassis 14 õpilast
  •  Lasteaiarühmas „Mõmmikud“ 16 last
  •  Lasteaiarühmas „Mesimummid“ 16 last
  •  Lasteaiarühmas "Teokesed" 12 last
  •  Lasteaiarühmas "Oravakesed" 10 last

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413