www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevuse ringid
Üritused
Tulemas
Toimunud
eKool
Murepost
Esileht
Tööpakkumised
Kontakt
Blogid
Heategevus
Toimunud üritused

Eestimaa õpib ja tänab

"Eestimaa õpib ja tänab" on uus üleriigiline tunnustussüsteem, mis võimaldab märgata ja tunnustada hariduspoliitiliselt olulisi ettevõtmisi, tegevusi, saavutatud väljapaistvaid tulemusi ja töös omandatud positiivseid kogemusi. Üleriigiline tunnustussüsteem on loodud ESF programmi „Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja õpitulemuste välishindamissüsteemi arendamise kaudu” (ÕKVA) eestvõtmisel. Eestis esmakordselt toimuvale konkursile esitati tunnustamiseks ligi 300 kandidaati. Komisjon tõstis esile "HARIDUSE SÕBRA JA TOETAJA AUHIND 2010" esitatute hulgast Hans Bergi- Konguta Kooli ja valla kauaaegse toetaja, sponsori ja haridus- ning kultuurielu edendaja.

Hariduse sõber ja toetaja on õppeasutust toetanud ja abistanud õppija jaoks mitmekülgse arengukeskkonna loomisel. Ta on panustanud omakasupüüdmatult heategevuslikel eesmärkidel õppija arengu jaoks parimate tingimuste loomisesse. Auhinna saaja on toetanud õppeasutust füüsilise ja  vaimse arengukeskkonna loomisel. Lähemalt saab uurida kodulehelt: http://www.eestimaaopib.ee

Autasustamisüritus toimub 21.jaanuaril „Vanemuise“ väikeses majas. Õnnitleme ja täname Hans Bergi meie laste nimel tehtud töö eest!

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413