www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Kool arvudes
Ajalugu
Koolriik
Kodukoht
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevuse ringid
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Tööpakkumised
Kontakt
Blogid
Heategevus
Ajalugu

1850.a. Konguta vallas töötas 8 kooli.

1976 - 1991.a. Ei olnud Konguta vallas ühtegi kooli ja lapsed said haridust naabervaldade koolidest ja Elva linnast

1.sept. 1991.a. Alustati õppetööd 2 õpetaja ja 11 õpilasega lasteaia ruumides. Konguta Algkooli hoone avati 1992.a. sügisest. Kooli esimeseks juhatajaks sai Vilma Pabbo.

1991 - 1995.a. Kool kasvas 5- klassiliseks ja oli seda 5 aastat.

1.sept. 2000.a. Kool kasvas 6- klassiliseks.

22.sept. 2000.a. Eesti Vabariigi president Lennart Meri külaskäik.Konguta Algkoolile anti üle tiitel "Kõige kaunim kool Eestimaal". Meid tunnustati lapsesõbralikkuse eest. Auhinnavaiba autoriks kunstnik Anu Raua õpilane Christi Kütt

2001.a. Lõpetas 6- klassilise Algkooli 1. lend - 13 õpilast ja klassijuhataja Kaie Tali

2002.a. Koolimaja sai juurdeehituse näol spordihalli

01. sept. 2004.a. Alustas tööd Konguta Kool, omavahel ühendati endine lasteaed "Punamütsike" ja Konguta Algkool

2005.a.  Koolimajas avati kultuurilooklass ja pandi alus kohaliku kultuuripärandi tundmaõppimisele. Klass kannab naha- ja köitekunstnik Eduard Taska nime

2009.a.  Rajati kooli Rootsi sponsorite toel mänguväljak "Hansula"

2009.a-st Kuulub kool tervist edendavate koolide võrgustikku

2010.a. Pandi alus  robootikaringile ning  2012.a. alustati programmeerimise algtõdede õpetamist. ProgeTiigri pilootkool

2011.a. Konguta Kool pälvis Tiigrihüppe Sihtasutuse kõrgeima autasu ja tiitli "Innovaatiliseim kool Eestimaal"

2011.a. Pandi alus JukuAkadeemiale ja alustati Teaduskonverentside korraldamist

2013.a. Konguta Kool pälvis tiitli "Aasta tegu hariduses 2013" JukuAkadeemia tegevuse eest "Eestimaa õpib ja tänab" auhinnagalalt

2013.a.Konguta Kool on UNESCO ühendkoolide võrgustiku liige. Tegevust alustas JukuAkadeemiake lasteaias 
 

2014.a.Konguta kool on Samsungi Digiakadeemia pilootkool

2016.a.Konguta Kool on alustavat õpetajat toetav kool. Valmis kooli siseterviserada

2016.a. Konguta Kool on tiitli "Digiaktiivne kool" kuldtaseme omanik

2017.a. Kool on Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuliige

2021a. Kool tähistas 30.sünnipäeva

2022a. Õpilaste Haridustegu 2022 Elva vallas "Hullud robootikud"

2022a.  Tiitel "Õppijasõbralik tööandja"

 

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413