www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Blogid
Heategevus
Avalik teave
Põhimäärus
Arengukava
Kooli õppekava
Arenguvestluse kord
Asjaajamiskord
Järelevalve
Kooli kodukord
Töökorraldus
Kooli avaldus
Kooli vastuvõtt
Koolivaheajad
Kooli päevakava
Lasteaia õppekava
Vastuvõtutingimused
Ametikoha konkurss
Pikapäevarühm
Sisehindamise kord
Tervishoiuteenus
Õpiabi korraldus
Õppenõukogu tööplaan
Üleviimine/kordamine
Õpilasesindus
Isikuandmed
Hindamisjuhend
Loovtööde juhend
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Pikapäevarühma päevakava

2017/2018 õppeaastal töötab pikapäevarühm esmaspäevast reedeni alljärgnevalt:  

Esmaspäeviti: 12.55-13.55

Teisipäeviti: 13.45-15.00

Kolmapäeviti: 12.00-15.00

Neljapäeviti: 12.55-15.00

Reedeti: 12.00-14.00

Valla buss väljub koolimaja eest esmaspäeval ja  reedel kell 14.00 ning sõltuvalt üritustest, bussi broneeringutest jms. on võimalikud muudatused, millest teatatakse operatiivselt kas eKoolis või kodulehel. Teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval väljub valla koolibuss kell 15.00 kooli eest.

Pikapäevarühma koordinaatori poolt on tagatud laste järelevalve ja suunamine erinevatesse kooli õppekava toetavatesse tegevustesse ja ringidesse. Võimalusel viibitakse peale õpitegevust õues mänguväljakul.

Koolipäeva jooksul on õpilastel võimalus osaleda õpetajate konsultatsioonides, järelevastamise tundides, õpiabi gruppide töös, vajadusel käia logopeedilises korrektisoonitunnis ning huvi- ja sporditegevuses ringiplaanide alusel. Võimalik valmistuda ette õpetaja juhendamisel järgmiseks koolipäevaks.

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413