www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Põhimäärus
Kooli vastuvõtt
Kooli avaldus
Arengukava
Järelevalve
Sisehindamise kord
Asjaajamiskord
Kooli kodukord
Isikuandmed
Kooli õppekava
Loovtööde juhend
Tööde vormistamine
Puudumised
Hindamise alused
Arenguvestluse kord
Koolivaheajad
Kooli päevakava
Pikapäevarühm
Õpilasesindus
Tervishoiuteenus
Õpilaste toetamine
Töökorraldus
Palgajuhend
Õppenõukogu tööplaan
Ametikoha konkurss
Distantsõppe juhend
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevuse ringid
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Tööpakkumised
Kontakt
Blogid
Heategevus
Pikapäevarühma päevakava

Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni alljärgnevalt:  

Esmaspäeviti: 12.00-14.00

Teisipäeviti: 12.00-15.00

Kolmapäeviti: 12.00-15.00

Neljapäeviti: 12.00-15.00

Reedeti: 12.00-14.00

Valla buss väljub koolimaja eest esmaspäeval ja  reedel kell 14.00 ning sõltuvalt üritustest, bussi broneeringutest jms. on võimalikud muudatused, millest teatatakse operatiivselt kas eKoolis või kodulehel. Teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval väljub valla koolibuss kell 15.00 kooli eest.

Pikapäevarühma koordinaatori poolt on tagatud laste järelevalve ja suunamine erinevatesse kooli õppekava toetavatesse tegevustesse ja ringidesse. Võimalusel viibitakse peale õpitegevust õues mänguväljakul.

Koolipäeva jooksul on õpilastel võimalus osaleda õpetajate konsultatsioonides, järelevastamise tundides, õpiabi gruppide töös, vajadusel käia logopeedilises korrektisoonitunnis ning huvi- ja sporditegevuses ringiplaanide alusel. Võimalik valmistuda ette õpetaja juhendamisel järgmiseks koolipäevaks.

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413