www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Kool arvudes
Ajalugu
Koolriik
Kodukoht
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevuse ringid
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Tööpakkumised
Kontakt
Blogid
Heategevus
Koolriik

Konguta Kool on Eesti Vabariigi minimudel, sest meil on olemas

PRESIDENT
Õpilasesinduse juht toimib kooli presidendina. 2023/2024õ.a-st täidab õpilasesinduse presidendi rolli Robert Käpa, 6.klassist. Asepresident on Miina Pärtel 5.klassist. 
 

HÜMN
Konguta koolilaul valmis koostöös õpilaste, vanemate ja õpetajatega.

PARLAMENT
Selle moodustavad demokraatlikult valitud õpilased- klassivanemad: 6.klassist Minna Pärtel, 5.klassist Sten Stalmeister ja Britta- Liisa Kivi ning 4.klassist Kaisa Eismel ja Lee Õunapuu 
 

HÄÄLEKANDJA
Õpilaste poolt väljaantav ajaleht

AURAHAD
jt. tunnustusmedalid. Määratud tähtaegadel antakse välja Arengupreemia, Kohusetunde preemia, Koosmeele preemia, Vikerkaare preemia ja Väärtuskasvatuse preemiad jne.

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413