www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Põhimäärus
Kooli vastuvõtt
Kooli avaldus
Arengukava
Järelevalve
Sisehindamise kord
Asjaajamiskord
Kooli kodukord
Isikuandmed
Kooli õppekava
Hindamisjuhend
Loovtööde juhend
Üleviimine/kordamine
Arenguvestluse kord
Koolivaheajad
Kooli päevakava
Pikapäevarühm
Õpilasesindus
Tervishoiuteenus
Õpiabi korraldus
Töökorraldus
Ametikoha konkurss
Õppenõukogu tööplaan
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Blogid
Heategevus
Tervishoiuteenus

Tervishoiuteenust koolis osutab MedAid OÜ kooliõde Elis Lessing, kellele Terviseamet on väljastanud tegevusloa L02746, mis kehtib 31.juulini 2020. Telefon: 53 449 908 ja  e-post: elis.lessing@mail.ee. Tervisekabinet on avatud kolmapäeviti 8.00- 12.00

Lasteaia tervishoiutöötaja on  Ele Mägi. Vastuvõtuaeg: E, K, N, R kell 8.00- 10.00  Mobiil: 52 82 413 ja e-post: ele.magi@konguta.edu.ee

 

 

 

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413