www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Blogid
Heategevus
Avalik teave
Põhimäärus
Arengukava
Kooli õppekava
Arenguvestluse kord
Asjaajamiskord
Järelevalve
Kooli kodukord
Töökorraldus
Kooli avaldus
Kooli vastuvõtt
Koolivaheajad
Kooli päevakava
Lasteaia õppekava
Vastuvõtutingimused
Ametikoha konkurss
Pikapäevarühm
Sisehindamise kord
Tervishoiuteenus
Õpiabi korraldus
Õppenõukogu tööplaan
Üleviimine/kordamine
Õpilasesindus
Isikuandmed
Hindamisjuhend
Loovtööde juhend
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Tervishoiuteenus

Tervishoiuteenust koolis osutab MedAid OÜ kooliõde Elis Lessing, kellele Terviseamet on väljastanud tegevusloa L02746, mis kehtib 31.juulini 2020. Telefon: 53 449 908 ja  e-post: elis.lessing@mail.ee. Tervisekabinet on avatud kolmapäeviti 8.00- 12.00

Lasteaia tervishoiutöötaja on  Ele Mägi. Vastuvõtuaeg: E, K, N, R kell 8.00- 10.00  Mobiil: 52 82 413 ja e-post: ele.magi@konguta.edu.ee

 

 

 

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413