www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Blogid
Heategevus
Avalik teave
Õppetöö
Trimestrid
Tunniplaan
Tasemetööd
Spordihall
Personal
Õpilased
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tasemetööd

Tasemetööd 2017/2018 õppeaastal, vastavalt HTM määrusele/ Vastu võetud 17.05.2017 nr 17/
 
3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 

  • eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a.

  • matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.


6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a.

  • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a.

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Konguta Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413