www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Trimestrid
Tunniplaan
Tasemetööd
Spordihall
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevuse ringid
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Tööpakkumised
Kontakt
Blogid
Heategevus
Tasemetööd

2023/2024 õppeaastal toimuvad tasemetööd alljärgnevalt (valim määratakse HTMi poolt):

  • Ajavahemikus 20.-22. september 2023 eTasemetöö 4.klassil eesti keeles
  • Ajavahemikus 25.-27. september 2023 eTasemetöö 4.klassil loodusõpetuses
  • Ajavahemikus 12.-13. ja 16.-17. oktoober 2023 eTasemetöö 4.klassil matemaatikas
  • 3.klassi õpilastele katseline tasemetöö sotsiaalainetes toimub 7.-8. mai 2024a.
  • 6.klassi õpilastele katseline tasemetöö sotsiaalainetes toimub 9.-10. mai 2024a.

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413