www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Põhimäärus
Kooli vastuvõtt
Kooli avaldus
Arengukava
Järelevalve
Sisehindamise kord
Asjaajamiskord
Kooli kodukord
Isikuandmed
Kooli õppekava
Loovtööde juhend
Puudumised
Hindamise alused
Arenguvestluse kord
Koolivaheajad
Kooli päevakava
Pikapäevarühm
Õpilasesindus
Tervishoiuteenus
Õpiabi korraldus
Töökorraldus
Palgajuhend
Ametikoha konkurss
Õppenõukogu tööplaan
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Blogid
Heategevus
Koolivaheajad

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad/Vastu võetud 07.12.2017 nr 33/

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a.
II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a.
III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a.
IV vaheaeg 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a.
V vaheaeg 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413