www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Blogid
Heategevus
Avalik teave
Põhimäärus
Arengukava
Kooli õppekava
Arenguvestluse kord
Asjaajamiskord
Järelevalve
Kooli kodukord
Töökorraldus
Kooli avaldus
Koolivaheajad
Kooli päevakava
Lasteaia õppekava
Ametikoha konkurss
Pikapäevarühm
Sisehindamise kord
Tervishoiuteenus
Õpiabi korraldus
Õppenõukogu tööplaan
Üleviimine/kordamine
Õppetöö
Personal
Õpilased
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Koolivaheajad

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

2017/2018. õppeaastal toimub üleminek viiele koolivaheajale:

  •      vaheaeg 21.–29. oktoober 2017.a.
  •      vaheaeg 23. detsember 2017 – 07. jaanuar 2018. a.
  •      vaheaeg 24. veebruar – 04. märts 2018.a.
  •      vaheaeg 21. aprill – 01. mai 2018.a.
  •      vaheaeg 12. juuni – 31. august 2018.a.

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Konguta Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413