www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Blogid
Heategevus
Avalik teave
Põhimäärus
Arengukava
Kooli õppekava
Arenguvestluse kord
Asjaajamiskord
Järelevalve
Kooli kodukord
Töökorraldus
Kooli avaldus
Koolivaheajad
Kooli päevakava
Lasteaia õppekava
Ametikoha konkurss
Pikapäevarühm
Sisehindamise kord
Tervishoiuteenus
Õpiabi korraldus
Õppenõukogu tööplaan
Üleviimine/kordamine
Õppetöö
Personal
Õpilased
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Järelevalve

Haldusjärelevalvet teostab alates 1.septembrist 2017a. Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna Lõuna piirkond(Munga 18, Tartu). Tartumaa ekspert on Katrin Ohakas, mobiiltelefon: 56870346, lauatelefon: 735 4068 ja meiliaadress: Katrin.Ohakas@hm.ee

Teenistusliku järelevalve küsimustes on  kontaktisikuks Hille Voolaid, mobiiltelefon: 51 89953, lauatelefon: 735 0109, meiliaadress: Hille.Voolaid@hm.ee

Muudatustega seonduvate täiendavate küsimuste korral: Kristin Hollo(välishindamisosakonna juhataja), telefon: 7350206, meilaadress: Kristin.Hollo@hm.ee

 

 

 

 

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Konguta Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413